News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนปราศรัยในเวทีการค้าโลกในวันจันทร์เรื่องการคัดค้านนโยบายกีดกันทางการค้า พร้อมพยายามชูภาพพจน์ของจีนว่าเป็นประเทศที่สนับหนุนการเปิดตลาดการค้าเสรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ 


ถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นมารับตำแหน่ง ที่สีได้ย้ำนโยบายของจีนในเวทีะระหว่าง ประเทศว่า จีนจะเปิดเศรษฐกิจของตนให้บริษัทต่าง ชาติเข้าไปลงทุน 


แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเปิดตลาดของจีนยังคงดำเนินไปอย่างเชื่องช้ามาก โดยสิ่งที่ผู้นำจีนได้เคยประกาศไว้ยังติดอยู่ในขั้นของการเตรียมการมานาน 


นักวิเคราะห์กล่าวว่า ถึงแม้จีนจะต้องการสร้างภาพว่าเป็นประเทศที่ยืนอยู่แถวหน้าของระบบโลกาภิวัตน์ แต่ในข้อเท็จ จริง ประเทศยักษ์ใหญ่นี้ยังคงมีระบบเศรษฐกิจที่กีดกันไม่ให้ต่างชาติเข้าไปแข่งขันได้อย่างเสรีประเทศหนึ่ง 


ในคำปราศรัยของสีในโอกาสเปิดงาน China International Import Expo ที่กรุงเซี้ยงไฮ้ ผู้นำจีนใช้เวลามากในการย้ำถึงงผลดีของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปิดเสรี 


สีย้ำว่าในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศศต่างๆมีความเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความ สำคัญในด้านการปฏิรูประบบและกติกาการค้าของโลกก็กำลังมีเพิ่มขึ้น 


อย่างไรก็ตาม ผู้นำจีนกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญปัญหาที่จะต้องปรับตัวรับมือกับนโยบายกีดกันทางการค้า โดยมีบางประเทศที่เลือกดำเนินนโยบายที่ตนเป็นผู้กำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่ขบวนการโลกาภิวัตน์กำลังประสบปัญหาที่คุกคามระบบการค้าเสรีแบบพหุภาคี 


สีพยายามเน้นสร้างภาพของจีนว่า เป็นประเทศที่กำลังเดินหน้าเปิดประตูเศรษฐกิจและตลาดของตนให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของการเป็นเจ้าภาพงานเอกซ์โปร์ในครั้งนี้ 


ผู้นำจีนกล่าวว่า จีนจะส่งเสริมและกระตุ้นการนำเข้าสินค้าโดยการปรับลดภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น พร้อมๆกับการเร่งเปิดเสรีภาคการศึกษา โทรคมนาคม และวัฒนธรรม 


แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าภาคเศรษฐกิจและสังคมของจีนที่คุณสีพูดถึงยังมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมากมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติ 


จีนกำลังใช้งาน China International Import Expo เป็นเครื่อง มือในการชูตัวเองว่าเป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ของโลก 


เว็บไซต์ของงานนี้ระบุว่าบริษัทธุรกิจมากกว่า 3,600 แห่งจาก 172 ประเทศหรือเขตปกครอง จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้  


รัฐบาลจีนประกาศเชิญภาคธุรกิจจาก 12 ประเทศให้เข้าร่วม งานในฐานะ “แขกเกียรติยศ” ซึ่งได้แก่รัสเซีย แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี เม็กซิโก บราซิล อียิปต์ ฮังการี อินโดนีเซีย ปากีสถาน แอฟริกาใต้ และเวียดนาม        


Money channel แปลและเรียบเรียง โดยวิฑูรย์  อมรวิรัตนสกุล 
คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ