News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ในที่สุดก็เป็นไปตามคาด GPSC แจ้งยกเลิกดีลซื้อ GLOW พร้อมเทนเดอร์ออฟเฟอร์ หลังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่อนุมัติ ด้านนักวิเคราะห์มองดีลล้มกลับดีต่อ GPSC มากกกว่าไม่ก่อภาวะหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น 


บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติไม่เห็นชอบด้วยกับคำขออนุญาตของบริษัทเพื่อการเข้าซื้อหุ้นของบมจ.โกลว์พลังงาน (GLOW) ด้วยผลของมติที่ประชุมกกพ. ให้เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุัน ระหว่างบริษัท และ Engie Global Development B.V. ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW ไม่อาจสำเร็จลงในอนาคตอนัใกล้ 


GPSC ระบุว่า อยู่ในระหว่างศึกษาแนวทางการดำเนินการต่อไป ดังนั้นจะไม่มีการซื้อหุ้น และทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GLOW จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะสำเร็จเสร็จสิ้นลง


ก่อนหน้านี้เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 บริษัท GPSC ได้แจังมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของ GLOW )


หลังจาก GPSC  แจ้งข่าวยกเลิกมติซื้อหุ้น GLOW ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ Engie Global Development B.V.


สำหรับความเป็นมาของประเด็นนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ GPSC มีแผนซื้อกิจการ GLOW ด้วยมูลค่าราว 1.4 แสนล้านบาท โดยจะเป็นการซื้อหุ้นจากกลุ่ม Engie ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น GLOW สัดส่วน 69.11% วงเงินรวม 9.59 หมื่นล้านบาท


ในเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. หากได้รับอนุมัติจาก กกพ. หลังจากนั้นจะทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ส่วนที่เหลือต่อไป โดยภายหลังการเข้าซื้อกิจการ GLOW จะทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในกลุ่มเพิ่มเป็นราว 5 พันเมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 6.9% ของกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ 


ดีลล้มกลายเป็นดีสำหรัลบ GPSC

นักวิเคราะห์ บล.บัวหลวง มองว่า การที่ดีลนี้ไม่ได้รับอนุมัติประเมินเป็นเรื่องที่ดีต่อ GPSC มากกว่า เนื่องจากดีลดังกล่าวจะทำให้การกำลังการผลิตไฟฟ้าของ GPSC ในช่วงปี 2562-2567 เติบโตเฉลี่ยเพียง 1.1% จาก 5.4% ก่อนการเข้าซื้อกิจการ และเนื่องจากเป็นการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ จึงทำให้ GPSC ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนทั้งการเพิ่มทุนและการกู้ยืม 


ขณะที่แนวทางการเพิ่มทุนนั้นจะทำให้เกิด Share Dilution และหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การลงทุนในอนาคตมีข้อจำกัด อัตราการจ่ายเงินปันผลก็อาจลดลงเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯต้องจำเป็นต้องชำระหนี้มากขึ้น และอาจต้องสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าของ GLOW ที่มีอายุมากแล้ว 


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาหุ้นของ GPSC อยู่ระดับต่ำกว่าราคาก่อนประกาศการซื้อกิจการในช่วง 71-79 บาท หลังดีลเข้าซื้อไม่ได้รับการอนุมัติ คาดราคาหุ้น GPSC ก็มีโอกาสจะกลับเข้าสู่ระดับเดิมได้ราคาหุ้น GLOW เปิดตลาดภาคบ่ายปรับลงแรงด้วยวอลุ่มสูงติดท็อปเท็น โดยปรับลงไปทำโลว์ที่ 81.50 บาท ลดลง 6.00 บาท หรือ 6.85% 

ส่วนราคาหุ้น GPSC เปิดตลาดภาคบ่ายปรับลงไปทำโลว์ที่ 65.50 บาท ลดลง 2.50 บาท หรือ 3.67%คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ