“ลงทุนอย่างเซียน” Posts

คุณกวี ชูกิจเกษม ฟังประสบการณ์การค้นพบ “หุ้นเปลี่ยนชีวิต” แลกเปลี่ยนมุมมองจาก 2 นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการเลือกหุ้น จาก Business Model