5 เหตุผลที่ต้องร่วมแสดงค้าและบริการในงานนี้

  • 1.
   • งานแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
    การเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณงานเดียวในประเทศไทย ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด
  • 2.
   • เข้าถึงกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงสุด ที่พร้อมจับจ่ายเพื่อตัวเอง และคนที่รัก
  • 3.
   • โอกาสทองสำหรับการพบปะและเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักภาพสูง
  • 4.
   • ก้าวล้ำคู่แข่ง เป็นผู้นำในสินค้าและบริการสำหรับผู้เตรียมตัวสู่วัยเกษียณ
  • 5.
   • แนะนำสินค้าและบริการของท่าน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ใครคือผู้เข้าชมงาน

- อายุ 40-60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยที่มีความพร้อมทางการเงินสูงสุด ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการวางแผนการเงิน และดูแลสุขภาพสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและความสุข
- กลุ่มลูกกตัญญูที่มองหาสินค้าและบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสันทนการให้แก่บิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ
- คนวัยเกษียณ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีความพร้อมด้านการเงิน มีเวลา มองหาช่องทางต่อยอดเงินออม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สันทนาการ และการท่องเที่ยวที่เหมาะกับวัย
- ประมาณการผู้เข้าชมงานมากกว่า 20,000 คน

Exhibitor ที่เหมาะกับงานนี้