ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล จองพื้นที่ ติดต่อ

    • คุณกัญญดา ธรรมชัยโทร 081 492 2441email : kanyada@set.or.th
    • คุณภาวิณี เครือวิวัฒนกุลโทร 098 251 4966email : pawineekr@set.or.th
    • คุณศุจิกา ธเนศถาวรกุลโทร  062 232 4516email : sujikat@set.or.th
    • คุณนิติรัฐ ชนาคชโทร  094 416 2828email : nitirat@set.or.th
    • คุณรัฐกมลย์ วัฐฐพงศ์โทร 084 991 4926email : ratkamol@set.or.th


มหกรรมเตรียมพร้อม ก่อนเกษียณ มหกรรมการลงทุน... เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต 18-20 สิงหาคม 2560
Address
พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน