โทร 081 492 2441 kanyada@set.or.th
ยินดีต้อนรับสู่ มหกรรมการลงทุน...เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต
HomeAbout Us
เกี่ยวกับผู้จัดงาน

เราเชื่อว่าการเงินที่เข้มแข็ง เป็นพื้นฐานของความสุข

สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel จัดตั้งและบริหารงานโดย บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีพันธกิจเป็นสื่อที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน การออม การบริหารเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออมให้งอกเงย ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านการเงินทั้งในระดับบุคคล และระดับชาติต่อไป

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตนิตยสาร Money and Wealth นิตยสารเพื่อการบริหารเงินส่วนบุคคลเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทย เว็บไซต์ www.moneychannel.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และเป็นช่องทางในการรับชม Money Channel ออนไลน์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดงานอบรม สัมมนาด้านการเงินการลงทุน และงานมหกรรมการลงทุน... เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต ซึ่งเป็นงานมหกรรมเตรียมพร้อมก่อนเกษียณงานเรกและงานเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนในคนไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมตัวให้พร้อมก้าวสู่วันเกษียณอย่างสุขเงิน สุขกาย และสุขใจ

QUICK LINK