News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ควันหลงจากโปรโมชั่นมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับการโอนที่ดิน ที่มีผลระหว่าง 29 ตุลาคม 2558 ถึง 28 เมษายน 2559 และ ภาษีมรดก ที่มีผลไปแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่มีหลายท่านพยายามโอนทรัพย์สินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งสังหาฯ และอสังหาริมทรัพย์ไปให้ทายาท ทั้งแบบโอนตรงให้บุคคล หรือโอนผ่านเข้าบริษัทแล้วให้ทายาทถือหุ้น สำหรับสังหาริมทรัพย์ไม่มีประเด็นอะไร แต่อสังหาริมทรัพย์มักมีคำถามเกี่ยวการโอนค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จึงอยากขอรวบรวมสรุปไว้ในฉบับนี้เลยนะคะ


สำหรับบุคคลธรรมดามีค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับนิติบุคคลมีส่วนแตกต่างหลักๆ คือ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา เราจะเสียเพียงอย่างใดอย่างเดียวระหว่าง อากร หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ต่างจากนิติบุคคลที่ต้องเสียทั้งสองอย่าง คือ เสีย 0.5% + 3.3 = 3.8%)  

คือถ้าเราถือครองมามากกว่า 5 ปี (หรือ กรณีน้อยกว่า 5 ปี แต่มีการโอนชื่อเจ้าของเข้าทะเบียนบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี) ก็เสียเพียงค่าอากร 0.5% แต่ถ้าถือครองน้อยกว่า 5 ปี ก็ถือว่าเป็นการค้า ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % แทน   

ส่วนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดาจะคำนวณซับซ้อนกว่านิติบุคคลที่คิดเพียง 1% (แต่นิติบุคคลต้องนำกำไรจากการขายที่ดิน ไปรวมเป็นรายได้บริษัท หักค่าใช้จ่าย เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลอีกที) โดยจะนำราคาประเมินมาคำนวณ และหักค่าใช้จ่ายได้ตามปีที่ถือครอง (1 ปี หักค่าใช้จ่ายได้ 92%, และ ตั้งแต่ 8ปีขึ้นไปหักได้ 50%) แล้วนำมาหาร เวลาที่ถือครองและ เอามาเข้าอัตราภาษีบุคคลธรรมดา แล้วนำมาคูณกลับจำนวนปีที่ถือครอง

เช่น บ้านราคาขาย 25 ล้าน ส่วนราคาประเมิน 15 ล้าน ถือครองมาแล้ว 6 ปี คือ ใช้ราคาประเมิน 15 ล้าน ลบค่าใช้จ่าย 9 ล้าน (15 ล้าน*60%) เหลือ 6 ล้าน นำมาหาร 6 ปีที่ถือครอง เหลือรายได้ 1 ล้านบาท เสร็จแล้วนำมาคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาอัตราก้าวหน้าจะได้ 122,500 บาท แล้วนำมาคูณกลับจำนวนปีที่ถือครองคือ 6 ปี ซึ่งกรณีนี้เราจะต้องเสียภาษีเงินได้รวม 735,000 บาท เทียบกับบริษัทที่เสียเพียง 150,000 บาท  

แต่กรณีบริษัทต้องนำกำไรจากการขายที่ดิน ไปรวมเป็นรายได้บริษัท หักค่าใช้จ่าย เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลอีกที สมมติว่าราคาต้นทุนที่ซื้อมา 17 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายอื่น 1 ล้านทำให้มีกำไร 7 ล้านบาท อัตราภาษีบริษัท 20%  ทำให้ต้องเสียภาษีที่บริษัทตอนสิ้นปีอีก 1.4 ล้าน รวมภาษีของบริษัท 1.55 ล้าน แพงกว่าบุคคลธรรมดา ซึ่งเสียครั้งเดียว 0.735 ล้านมาก 

ดังนั้น การโอนทรัพย์สินเข้าบริษัทเพียงเพราะอยากประหยัดภาษีมรดกจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เพราะถ้าเป็นกรณีทายาท จะเสียภาษีมรดกเพียง 5% ของส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท  

สำหรับมาตรการทางภาษีที่นำมากระตุ้น เป็นเพียงการลดค่าโอน 2% และค่าจดจำนอง 1% เหลือ 0.01% ทั้งคู่ ให้แก่ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล กรณีตามตัวอย่าง จะประหยัด จากเดิม 300,000 (2%)  เหลือ 1,500 บาท (0.01%)  สรุปคือ เราต้องวางแผนภาษีอย่างละเอียดในทุกทางเลือกที่มี กรณีในปัจจุบันที่มีมาตรการส่งเสริม นับเป็นโอกาสเหมาะในการทำธุรกรรมทางด้านนี้มากนะคะเพราะโอกาสนี้มีถึงแค่เมษายนนี้เท่านั้น

จากคอลัมน์ FINANCIAL FREEDOM - PROPERTY ของนิตยสาร Money & Wealth ฉบับที่ 155 เดือนมีนาคม 2559

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ