News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถึง 30 พฤษภาคมนี้ วางแนวทางกำกับดูแลการขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนต่อแนวทางกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การออกเกณฑ์การกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป หลังพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้แนวทางของหลักการและประกาศที่เสนอรับฟังความคิดเห็นนี้ได้ยึดตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กล่าวคือ การเปิดให้ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสุจริตสามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย ในขณะที่สามารถคุ้มครองผู้ลงทุนจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบตามสมควร และป้องกันการฟอกเงินได้อย่างเหมาะสม
          
โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนนั้น กฎหมายระบุว่า ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน รวมทั้งได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้จะครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์การอนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจิทัล คุณสมบัติของ ICO portal การกำหนดประเภทผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้ เป็นต้น
          
ในเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้น ช่วงแรกนี้จะเสนอให้เปิดเฉพาะบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขอกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ จะขอรับความคิดเห็นว่านอกจากระบบอนุญาตเสนอขายตามปกติแล้ว ควรมีระบบอนุญาตแบบรองรับการทยอยระดมทุนหลังอนุญาตครั้งเดียวด้วยหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ระดมทุน 

ส่วนผู้ลงทุนรายย่อยที่สามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้นั้น สามารถลงทุนได้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาทต่อการเสนอขายในแต่ละครั้ง นอกจากนี้จะมีการเสนอให้มีการกำหนดมูลค่าสูงสุดของการเสนอขายในแต่ละครั้งต่อผู้ลงทุนรายย่อยด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้


คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ