News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ปลัดพาณิชย์กำชับพาณิชย์จังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค  ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร  ขับเคลื่อนร้านธงฟ้าประชารัฐ  พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้า  ผ่าน E-Commerce   อาลีบาบา
             
นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า   ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล  โดยเน้นให้พาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดที่ตนเองดูแล   และช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล  ทั้งการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร  การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชน สินค้าเกษตร OTOP และสินค้า GI การดูแลค่าครองชีพ การขับเคลื่อนการค้าชายแดน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และการยกระดับการทำงานในการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก  ต้องติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าตามช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตกำลังจะออกสู่ตลาด ทั้งในด้านราคาสินค้า ช่องทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม  และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม  รวมถึงต้องจริงจังกับการพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อยกระดับการค้าสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เช่น  การขายผ่านทาง E-Commerce โดยการช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงตลาดจีนได้มากขึ้นผ่านทางอาลีบาบา

ขณะเดียวกันให้เข้าไปช่วยดูแลและช่วยขับเคลื่อนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนสินค้าชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล   เพราะหากร้านค้ามีความเข้มแข็ง ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับรายได้ให้กับเจ้าของร้าน  แต่ยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้า OTOP และสินค้า GI   และยังช่วยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ มีทางเลือกในการซื้อสินค้า และช่วยลดค่าครองชีพ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  บอกด้วยว่า   ในการดูแลค่าครองชีพ ขอให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด  และหากพบราคาสินค้าปรับขึ้นหรือลงผิดปกติ  ไม่เป็นธรรม  ให้รีบเข้าไปดูแลและแจ้งเตือนมายังส่วนกลางทันที   

นอกจากนี้ ขอให้ทำแผนในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ  โดยต้องพัฒนาผู้ประกอบการในทุกมิติ  ตั้งแต่การทำแผนธุรกิจ  การทำบัญชีเบื้องต้น  จนถึงการเปลี่ยนวิถีการค้าของคนไทยเป็นวิถีการค้าออนไลน์  โดยต้องส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และช่วยเชื่อมโยงในด้านการขนส่ง (Logistic) เพื่อสร้างโอกาสในการทำการค้าออนไลน์ และต้องเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ โดยต้องทำงาน  เชิงรุกให้มากขึ้น  มีการสื่อสาร  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหา   อุปสรรคและความต้องการเพื่อปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นตลอดเวลา

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ