News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

“การใช้จ่าย” เป็นการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานแห่งความมั่งคั่ง เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กและทำกันบ่อย เชื่อว่าทุกท่านมีทักษะนี้อยู่แล้ว ผมจึงได้รวบรวมเป็นคำถามซึ่งอาจทำให้ทักษะการใช้จ่ายของท่านดียิ่งขึ้น

1. ท่านจ่ายเงินให้ตนเองนำไป “ลงทุน ก่อนใช้” เป็นลำดับแรกใช่หรือไม่
ถ้าตอบใช่ นักการเงินทั่วโลกยกย่องว่าท่านใช้จ่ายในเรื่องสำคัญที่สุดคือลงทุนระยะยาวให้มีใช้หลังเกษียณ วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ร่วมกับการตัดบัญชีอัตโนมัติทันทีที่รายได้เข้าบัญชีซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้นเคยถ้าท่านอยู่ในระบบการออม เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ควรทำ คำนวณเงินก้อนนี้ว่าเกษียณแล้วพอใช้หรือไม่ ถ้าไม่พอจะทำอย่างไร หรือปรึกษานักวางแผนการเงิน

2. ท่านใช้จ่าย “ตามสมควรแก่ฐานะ” ใช่หรือไม่ 
ถ้าตอบใช่ ท่านดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นมงคลชีวิตแก่ท่านและครอบครัว คำว่าสมควรแก่ฐานะระบุถึงขอบเขตหรืองบประมาณที่ใช้ได้ชัดเจนกว่าคำว่าประหยัดปรับใช้ได้กับทุกระดับฐานะ
ควรทำ เปรียบเทียบเรื่องที่ต้องใช้จ่าย เลือกแล้วจัดลำดับตาม Needs และ Wants และใช้จ่ายโดยสมควรแก่ฐานะ 

3. ท่านใช้จ่ายอย่าง “รอบรู้” ใช่หรือไม่ 
ถ้าตอบใช่ ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้และมีหลักการท่านค้นข้อมูล 4Ps ของสินค้า/บริการ (Product, Price, Place, Promotion) ท่านน่าจะรู้เท่าทันจิตใจตนเองด้วยว่า กำลังตัดสินใจซื้อด้วยปัจจัยอะไร เช่นซื้อเพราะ 4Ps ปัจจัยส่วนบุคคล หรืออิทธิพลทางสังคม จิตวิทยา 
ผลลัพธ์ท่านที่มีทักษะสูงกว่า เข้าใจตนเองลึกกว่า จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/บริการได้เหมาะสมกว่า โดยใช้เงินเท่ากันหรือน้อยกว่า และยังคงสมควรแก่ฐานะของท่าน

4.ท่านจัดการ “ค่าใช้จ่ายที่เกิดไม่ประจำหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน” ได้หรือไม่
ถ้าตอบได้ ท่านเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงค่าใช้จ่ายไม่ประจำ เช่น ค่าเทอมบุตร ค่าเบี้ยประกัน ท่านเป็นนักจัดคิว และสะสมเงินให้ทันตามกำหนด ส่วนค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมฯ เจ็บป่วย ควรสะสมเป็นสำรอง หรือกันเงินสำหรับใช้ได้ทันที ท่านอาจทำ ประกันฯ ในกรณีที่ทำได้และเหมาะสมที่จะทำ
ควรระวัง ถ้าท่านจัดการค่าใช้จ่ายประเภทนี้ไม่ได้ อาจเป็นจุดเริ่มของสินเชื่อฉุกเฉินระยะสั้นดอกเบี้ยสูง หรือหนี้นอกระบบ

5.ท่านพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตและวางแผนหรือจัดการล่วงหน้า ได้หรือไม่
ถ้าตอบได้ ท่านเป็นนักคิดนักวางแผนอนาคตการใช้เงินเชิงรุก เช่น วางแผนซื้อบ้านใน 3 ปี ท่านยังเห็นค่าใช้จ่ายอนาคตที่ซ่อนอยู่ ต้นทุนแฝงในรูปอื่น เช่น ซื้อรถยนต์หรูค่าซ่อมแพง เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกใช้ไม่กี่วันก็เสีย ซื้อบ้านไกลค่าเดินทางสูง

6. ในยุคสังคมไร้เงินสด ท่านลดการใช้เงินสด แต่ใช้ E-Banking แทน ใช่หรือไม่
ถ้าตอบใช่ ท่านทันสมัยก้าวทัน IT ท่านรู้ว่าใช้เงินสดควบคุมยากต้องจด แต่ถ้าท่านใช้ E-Banking นอกจากสะดวกแล้วค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่สถาบันการเงินบางธนาคารให้ Spending Summary บัตรเครดิตแยกประเภทการใช้จ่าย คำนวณสัดส่วนและทำกราฟให้เสร็จ (ห้ามลักไก่ใช้ e-Statement เงินฝาก/บัตรเครดิต แทนการทำบัญชีรับจ่ายส่วนบุคคล)

7.ท่านสะกิดความคิด* (เตือนตนเอง) ให้รอบคอบ เมื่อถูกชักชวนให้จ่ายเงินออก ใช่หรือไม่
ถ้าตอบใช่ ท่านอาจเคยได้รับโทรศัพท์ หรือ email แปลกๆ แล้วรู้เท่าทันว่าเป็นมิจฉาชีพ ท่านไม่เปิดใจให้อารมณ์มีส่วนร่วมตัดสินใจ บางท่านอาจไม่รับโทรศัพท์ที่ไม่รู้จัก ไม่อ่าน e-mail ขยะ ซึ่งน่าจะตรงกับการมีสตินั่นเอง บางกรณีหากท่านพลาดข้อนี้เพียงข้อเดียว อาจถูกปรับตกแบบทดสอบนี้ได้เลย

เฉลยขอเพียงท่านตอบ “ใช่” ในข้อ 7 (สติ) ข้อ 3 (ปัญญา) และข้อ 2 (ความพอเพียง) ผมเชื่อว่าท่านมีหัวใจหลักในการทำทั้ง 7 ข้อได้ดี และยังมีแนวโน้มว่าจะสามารถทำชีวิตด้านอื่นๆ ให้ดีตามการใช้จ่ายไปด้วยครับ

*ตัวอย่างการสะกิด อ่านได้จากหนังสือ “Nudge: Improving Decisions About  Health, Wealth and Happiness” ผู้เขียน Richard H.Thaler (รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2017), Cass R.Sunstein (ชื่อแปลไทย “สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม” โดย นรา สุภัคโรจน์)

เขียนโดย : กมล กระจ่างวงศ์ชัย  CFP®
จากคอลัมน์ Financial Freedom - Spending ของนิตยสาร Money & Wealth ฉบับที่ 180 เดือนเมษายน 2561

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ