News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

รัฐสภาจีน ซึ่งมักจะมีบทบาทเป็นตรายางอนุมัตินโยบายของรัฐบาล ได้ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในหลายข้อ รวมทั้งเรื่องการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี เท่ากับเปิดทางให้ผู้นำ สี จิ้นผิง อยู่ในอำนาจต่อไปนานเท่าไรก็ได้ 

ประกาศของที่ประชุมรัฐสภาจีนในวันอาทิตย์ ระบุว่าในจำนวนผู้แทนสมาชิกสภาทั้งหมดเกือบ 3,000 คน มีเพียง 2 เสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีผู้งดออกเสียง 3 คน 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนที่แล้ว โดยไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าข้อเสนอนี้จะได้รับอนุมัติจากสภาที่ประกอบด้วยผู้แทนที่ล้วนแต่สนับสนุนผู้นำประเทศ โดยไม่มีเสียงคัดค้าน  

ในช่วงก่อนที่สภาจะลงมติผู้ที่คัดค้านข้อเสนอนี้ได้ใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดี่ยในการโจมตีการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ โดยวิจารณ์ว่ามีรูปแบบที่คล้ายกับของเกาหลีเหนือ และเป็นความพยายามที่จะสร้างลัทธิเชิดชูตัวผู้นำเหมือนกับในสมัยของ เหมา เจ๋อตง 

แต่รัฐบาลจีนได้รีบออกมาสกัดเสียงคัดค้านโดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อ ปิดกั้นบทความที่ไม่เห็นด้วย และเผยแพร่ความเห็นที่หนุนนโยบายพรรครัฐบาล 

สมาชิกสภาที่ลงมติสนับสนุนข้อเสนอนี้กล่าวว่า มันสอดคล้องกับความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในจีน พร้อมกับย้ำว่า  ประเทศชาติถือว่าโชคดีที่ได้ผู้นำที่มีความสามารถอย่าง สี จิ้นผิ

สีได้เริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 อีก 5 ปีเมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว 

อดีตผู้นำสูงสุดของจีน เติ้ง เสี่ยวผิง ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนไว้ไม่ให้เกิน 2 สมัย หรือ 10 ปี หลังจากอสัญกรรมของผู้นำเหมา เจ๋อตง ในปี 1976 

เติ้ง เสี่ยวผิง ได้เล็งเห็นผลเสียที่จะเกิดจากระบบการปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียว และการสร้างลัทธิเชิดชูตัวผู้นำ โดยเขาหันไปสนับสนุนระบบผู้นำที่เป็นหมู่คณะ 

รัฐบาลจีนกล่าวว่า การยกเลิกข้อจำกัดวาระการดำรงตำแนห่งผู้นำประเทศ จะช่วยเสริมอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มี สี จิ้นผิง เป็นศูนย์กลาง 

นสพ. People's Daily ที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล กล่าวว่า ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูณในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ผู้นำจีนจะอยู่ในตำแหน่งไปตลอดชีวิต

Money channel แปลและเรียบเรียง โดยวิฑูรย์  อมรวิรัตนสกุล 

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ