News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

ผู้บริหารแบงก์ชาติ  แจงการแต่งตั้งแทนธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่เรื่องใหม่  และไม่ใช่การตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่   คาดออกประกาศได้ต้นเดือนมีนาคมนี้
   
นายสมบูรณ์   จิตเป็นธรรม    ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.  บอกถึงการแต่งตั้งตัวแทนธนาคารพาณิชย์  หรือ Banking Agent ว่า  ไม่ใช่การแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่ และธนาคารพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเอง โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และดุลพินิจของคณะกรรมการของแต่ละธนาคารในการคัดเลือกตัวแทน และไม่ใช่เรื่องใหม่ 

โดยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารแต่งตั้งตัวแทนธนาคารพาณิชย์  มีมาตั้งแต่ปี 2553  กำหนดให้การแต่งตั้ง Banking Agent  ธนาคารพาณิชย์จะต้องขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย    ซึ่งปัจจุบันมีตัวแทนธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่รับชำระค่าบริการ แทนธนาคาร  มีอยู่หลายราย  แต่มีเพียง 4 ราย ที่ยื่นขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมการให้บริการในการรับฝากโอน ได้แก่ ตู้บุญเติม , เติมสบาย , เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ใน 7-11 และแอปพลิเคชัน Airpay

ทั้งนี้ ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมปรับหลักเกณฑ์เรื่องช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่  โดยจะกำหนดให้การแต่งตั้ง Banking Agent ทางธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้ง banking agent ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย   แต่จะต้องมีกระบวนการคัดเลือกภายใน  โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้แทนธนาคารให้มีความเหมาะสม   ทั้งความน่าเชื่อถือทางสถานะทางการเงิน มีสถานที่ให้บริการเป็นหลักแหล่ง  มีระบบการให้บริการรองรับที่ปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และจะเพิ่มบริการถอนเงินได้

ส่วนการคิดค่าธรรมเนียมผ่าน Banking Agent ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา   อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ใหม่จะต้องรอลงประกาศราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม 2561


 
คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ