News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

หลังจากที่ค่าจ้างแรงงานถูกแช่แข็งตามเงื่อนไขการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานเป็นวันละ 300 บาท โดยไม่มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 หรือกว่า 3 ปี จึงไม่แปลกที่จะมีเสียงเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นออกมาเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้น ....

โดยท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ก็ได้ออกมาส่งสัญญาณชัดเจนว่า ต้องการให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศ ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแรงงาน

แต่ดูเหมือนว่าการเคาะตัวเลขค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสมรอบนี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นการพิจารณาปรับขึ้นแบบทั่วประเทศ จึงต้องมีการพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้าน ... นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 19 บอกถึงการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคี ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมาว่า ยังไร้ซึ่งข้อสรุปการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

เหตุเพราะมีปัจจัยและตัวเลขสำคัญต่างๆ ที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณา อาทิ ค่าครองชีพ // ความเป็นอยู่ของแรงงาน // สถานะและศักยภาพการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมไปถึงสถานการณ์ค่าจ้างแรงงานของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงนัดหารือกันอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคมนี้ ซึ่งมั่นใจว่า จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งหมด และจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายในเดือนมกราคมอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ โดยในมุมมองของฝ่ายนายจ้าง เห็นว่า ไม่ควรปรับขึ้นเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและภาคการเกษตร และที่สำคัญคือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย  แต่เป็นแรงงานต่างด้าว

โดยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 มีการจ้างงาน 37.72 ล้านคน แบ่งเป็น

- งานภาคเกษตร 12.05 ล้านคน

- ภาคการผลิต 14.79 ล้านคน

- ภาคบริการและการค้า 10.88 ล้านคน

ซึ่งในจำนวนนี้เป็น SME ราว 3 ล้านคน ดังนั้นจึงเห็นควรให้พิจารณาปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ // พื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรม // และประสิทธิภาพของแรงงาน

ขณะที่ในมุมมองของฝ่ายลูกจ้าง มองว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ต้องเท่ากันทั้งประเทศ ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าจ้างให้แตกกต่างกันเป็นระดับท้องถิ่น โดยรัฐบาลควรกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง เพื่ออนาคตของคนงาน ไปพร้อมๆกับควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินจริง เพื่อให้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

งานนี้นอกจากการพิจารณาถึงอัตราค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้ว คงต้องฝากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีทักษะสูง (Skill Labor) สร้างสรรค์สังคมการทำงานแห่งปัญญา ยกระดับแรงงาน รองรับการก้าวสู่ “Thailand 4.0” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของภาคแรงงานไทย  


คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ