News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานให้แก่พวกเราคนไทยมานานกว่า 25 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน

“ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี แต่ก็ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” นี้เองก็สามารถนำมาเป็นรากฐานได้ในทุกๆ เรื่อง ผมขอพระบรมราชานุญาตนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาขยายความเพื่อปรับใช้ในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรากันครับ
ความพอประมาณ คือ “การใช้จ่ายแต่พอดี” อยู่ในงบที่จำกัด ไม่มากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเดือดร้อนในภายหลัง หากถึงขั้นต้องใช้เงินในอนาคตหรือหยิบยืมเงินจากผู้อื่นถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง แต่การตั้งใจอดออมมากเกินไป ละเลยการหาความสุขให้กับตนเองก็ถือเป็นความไม่พอดี ยิ่งตระหนี่ ไม่ยอมซื้อ หยิบยืมจากผู้อื่นเป็นประจำ ล้วนแต่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับตนเอง ดังนั้นจึงควรเดินทางสายกลาง ไม่มากไป ไม่น้อยไป ใช้ชีวิตให้มีความสุขตามอัตภาพ
ความมีเหตุผล ก่อนจะหยิบเงินออกจากกระเป๋าไปซื้ออะไรนั้น ก็ควรพิจารณาให้รอบด้านถึงความเหมาะสมและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายทุกครั้ง ควรเลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นก่อน การคิดก่อนซื้อ จะทำให้เราตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นในทุกๆ ครั้ง ไม่ทำให้ต้องมานั่งเสียใจภายหลังหากตัดสินใจผิดพลาด
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมรับมือกับสิ่งไม่คาดฝันหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านการเงินส่วนบุคคล ก็คือ การเรียนรู้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อจะได้รู้กระแสเงินสด ที่มาที่ไปของเงินในบัญชี รวมไปถึงการตั้งเงินเก็บสำรองในบัญชีไว้เผื่อฉุกเฉิน โดยเบื้องต้น อาจจะเลือกเก็บไว้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน หากมีในส่วนนี้ไว้บ้างก็จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้อย่างสบายใจขึ้น

“ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง” พระราช ดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  4 ธันวาคม 2541

เขียนโดย : ภาดร สุขสวัสดิ์  CFP®
จากคอลัมน์ FINANCIAL FREEDOM - SPENDING ของนิตยสาร Money & Wealth ฉบับที่ 164 เดือนธันวาคม 2559

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ