News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

สังเกตได้ว่านักลงทุนที่ลงทุนในช่วงตลาดหุ้นผันผวนจะเป็นกลุ่มมองหาหุ้นเรียกว่า หุ้นคุณค่า (Value Stock) ก่อนตัดสินใจลงทุนจะศึกษาข้อมูลละเอียด และเมื่อซื้อแล้วจะถือ เพราะหุ้นคุณค่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีก็ ต่อเมื่อใช้ระยะเวลาการลงทุนนานพอสมควร
หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในปี 2540 เป็นต้นมา นักลงทุนเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่เติบโตในระดับสูง ตรงกันข้ามจะมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูงมากยิ่งขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนเริ่ม มองหาหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงเก็บไว้ในพอร์ต หนึ่งในนั้นก็คือ หุ้นคุณค่า ซึ่งผู้ที่โด่งดังมาก กับสไตล์การลงทุนแบบนี้คือ วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) 
วิธีการของบัฟเฟตต์จะมองหาหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานเติบโตดี กิจการมั่นคง มีความสามารถในการทำกำไรในระดับที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีรายได้ ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในกลุ่มเดียวกัน
นอกจากนี้ลักษณะสำคัญของหุ้นคุณค่าต้องประกอบด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับที่สูง อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) อยู่ ในระดับต่ำ อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี ต่อหุ้น (P/BV Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำ ผลตอบแทน ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ใน ระดับที่ต่ำ
โดยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลบอกถึงผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทนั้นๆ อย่างน้อยๆ ควรอยู่ในอัตราสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ส่วน P/E Ratio เป็นอัตราส่วนที่จะใช้ในการวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นว่าถูกหรือแพง ซึ่งหุ้นคุณค่าที่น่าสนใจควรมีค่า P/E Ratio ไม่เกิน 10%
ด้าน P/BV Ratio เป็นอัตราส่วนที่นิยมใช้ การประเมินมูลค่าหุ้น จะบอกให้รู้ว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้น สูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชีของหุ้นดังกล่าว โดยค่านี้ไม่ควรเกิน 1 เท่า ส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหุ้นคุณค่า ควรมีผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10% ขณะที่ D/E Ratio แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพย์ของ กิจการมาจากการกู้ยืมหรือจากทุนของกิจการ ดังนั้น หุ้นคุณค่าไม่ควรมี D/E Ratio เกิน 2 เท่า
จากการคัดกรองตามเงื่อนไขดังกล่าว อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนั่นคือ ผลประกอบการปี 2557-2559 ต้องมีกำไรมา โดยตลอด (ไม่เคยขาดทุน) พบว่ามีหุ้น 5 ตัว ที่เข้าข่ายเป็นหุ้นคุณค่า ซึ่งคำนิยามของหุ้นคุณค่า คือเป็นหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเมื่อ เปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นประเภทอื่น


เขียนโดย : ฐิติเมธ โภคชัย  ผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากคอลัมน์ The Number ของนิตยสาร Money & Wealth ฉบับที่ 173 เดือนกันยายน 2560

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ