News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกสังคมหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักอีกครั้ง สำหรับ "สะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ศิริราช" หลังจากได้มีการเปิดเผยรูปแบบของสะพานล่าสุดเมื่อที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

โดยรูปแบบของสะพานที่ถูกนำเสนอ ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นสะพาน 2 ชั้น ความสูงระหว่างชั้น 4 เมตร ตัวสะพานกว้าง 9 เมตร มีลิฟต์ และบันไดเลื่อน รวมถึงรถกอล์ฟให้บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยจะงบประมาณราวๆ 1,710 ล้านบาท


ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ มีทั้งที่เห็นด้วยว่า โครงการดังกล่าวจะเป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี ที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนฯ ให้มีความสะดวกสบายดึงดูดให้คนหันมาให้ความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักมากขึ้น

ขณะที่ในอีกมุมเห็นว่า อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนริมฝั่งแม่น้ำให้เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการอย่างรศ.ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า สะพานดังกล่าวจะกลายเป็น “ทัศนอุจาด”

โดยโครงการมีจุดบกพร่องในหลายส่วน ทั้งกระบวนการและที่มาของโครงการที่ไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ หรือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน นอกจากนี้แบบการก่อสร้างยังมีปัญหาอย่างน้อย 6 จุดสำคัญ เช่น มีตอม่อที่ปักลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนั้นเป็นช่วงที่แคบ ทำให้ตอม่อดังกล่าวอาจส่งผลต่อกระแสน้ำและการเดินเรือ ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้เคยแสดงความกังวลเอาไว้ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 แล้ว

ขณะที่ทางขึ้นสะพานทั้ง 2 ด้าน กลับต้องใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์เท่านั้น ซึ่งขัดแย้งกับความตั้งใจเดิมที่จะสร้างเป็นทางคนเดิน และทางจักรยาน อีกทั้งแบบก่อสร้างยังกำหนดให้สะพานอยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัด อันเป็นการทำลายพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะ “ลานคนเมืองท่าพระจันทร์” ที่จะต้องหายไป โดยมีตอม่อสะพานมาแทนที่ ส่วนรูปแบบสะพานที่มี 2 ชั้นยิ่งจะทำให้โครงการนี้มีราคาสูงโดยไม่จำเป็น


จึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้ง และควรเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้

ทั้งนี้ล่าสุดนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ออกมายืนยันถึงความคุ้มค่าในการลงทุนว่า จากการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนหรือความคุ้มทุนต่อโครงการ (NPV) ทั้งในส่วนของเงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ปรากฏว่า NPV เป็นบวกที่อัตรา 12 % // อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับ 17.26% // อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.31 ซึ่งตามหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน


โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระราม 3 แผนงานที่ 12 งานพัฒนาสะพานคนเดิน เพื่อเป็นสะพานคนเดิน ทางจักรยาน และทางผู้พิการ ซึ่งการสำรวจและออกแบบ ได้คำนึงถึงวิถีวัฒนธรรมไทย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ และทัศนียภาพโดยรอบ อีกทั้งได้มีความเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว และโครงข่ายการสัญจรทางบก และรถไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบด้วย

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ