News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

BAY แจ้งไตรมาส 1/60 กำไรเพิ่มกว่า 9% ทั้งเทียบปีก่อนและไตรมาส 4/59 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อลดลงตามปัจจัยฤดูกาล พร้อมคาดการณ์สินเชื่อปีนี้เติบโต 6-8% ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/60 จำนวน  5,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ  5,150 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 9.5% จากไตรมาส 4/59 ขณะที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านฤดูกาลของการชำระคืนเงินให้สินเชื่อ 

BAY ชี้แจงว่า กำไรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
  

สำหรับเงินให้สินเชื่อรวม อยู่ที่ 1,432,039 ล้านบาท ลดลง 1.2% เทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2559 โดยการลดลงของเงินให้สินเชื่อในไตรมาส 1/2560 ปัจจัยหลักมาจากปัจจัยด้านฤดูกาลในการชําระคืนเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจขนาดใหญ่ และการหดตัวตามปัจจัยด้านฤดูกาลในการใช้จ่ายของสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล 

ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเติบโตต่อเนื่อง

ในส่วนของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4.3% จากไตรมาส 4/59 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง กองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ และกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 3.82% ปรับตัวดีขึ้นจาก 3.79% ในไตรมาส 4/59 สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนเงินทุนต้นทุนต่ำ โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อยู่ที่ 48.8% ปรับตัวดีขึ้นจาก 49.9% ในไตรมาส 4/59 
          
ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 2.33% ในเดือน มี.ค.60 

กรุงศรีกรุ๊ปมีเงินสํารองจํานวน 51,687 ล้านบาท ทําให้สํารองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 16,778 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทียบกับเกณฑ์สํารองของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่ 148.1% 

ขณะที่อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 143% และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: อยู่ที่ 14.4% 
          
นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAY กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจในปี 60 เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก ทำให้คาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในทิศทางบวกในช่วงที่เหลือของปีนี้

ส่วนแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการเร่งการใช้จ่ายของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตแข็งแกร่ง และแนวโน้มการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น 

นอกจากนี้ คาดว่าภาคการบริโภคจะขยายตัวโดยได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นและหนี้ครัวเรือนที่ลดลง ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ธนาคารจึงยังคงคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 3.3% ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนต่อการขยายตัวของสินเชื่ออย่างครอบคลุมที่ 6-8% ในปี 60
 

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ