News Update

หมวดข่าว Stock Pick | Money Coach | Fund View | Columnist | Entrepreneur | ข่าวล่าสุด

BCPG ลงนามเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน " CapAsia ASEAN Wind Holding Cooperatief U.A. " บริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้น 40% ใน PWEI ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในฟิลิปปินส์ วงเงินกว่า 1 พันล้านบาท

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Sale and Purchase Agreement) กับบริษัท CAIF III Pte.Ltd.  แล้วเมื่อวันที่เพื่อเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน CapAsia ASEAN Wind Holding Cooperatief U.A. ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีวงเงินไม่เกิน 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,004 ล้านบาท โดยการรับโอนหุ้นและการชำระราคาจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
         
BCPG  ได้ลงนามในเงื่อนไขในการเข้าซื้อกิจการ (Term Sheet) กับบริษัท CAIF III Pte.Ltd.  ซึ่งเป็นผู้ขายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ม.ค.60 

CapAsia ASEAN Wind Holding Cooperatief U.A.  เป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้น 40% ในบริษัท PetroWind Energy Inc.(PWEI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ และประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการแล้วขนาด 36 เมกะวัตต์ (MW) และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 14 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมือง Nabas ประเทศฟิลิปปินส์ 

สำหรับการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการและกระจายความเสี่ยงของรายได้
          
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BCPG กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการพลังงานลมในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 400 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่จะขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ ไปทั่วโลก 
          
สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้ผลกำไรได้ทันทีในปี 60 ภายใต้อัตราการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff ที่ 7.40 เปโซ/กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือประมาณ 5.4 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะมีอัตราส่วนการการผลิตไฟฟ้า (Plant Load Factor) เฉลี่ยสูงถึง 35-40%
          
นอกจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแล้วนี้ บริษัทกำลังทำการศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เช่น พลังงานใต้พิภพ และระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS – Energy Storage System) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อขยายประเภทธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และแสวงหานวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืนของบริษัท

คอมเมนท์

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ