Money&Wealth

สาระ ล่ำซำ เปิดมิติใหม่เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการประกันภัยด้วยการจัดตั้ง Innovation Centre ขึ้นเป็นแห่งแรก ในชื่อ “Fuchsia” มิติใหม่ของการสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “คิดนอกกรอบ” พร้อมทั้งปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกันคิดค้นและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุก Generation ได้อย่างเข้าถึงและเจาะจงมากที่สุด และนี่คือ “จิ๊กซอว์” สำคัญของเมืองไทยประกันชีวิต ที่จะมาตอกย้ำนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้เป็นอย่างดี

SET Awards 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดงาน SET Awards อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและยกระดับตลาดทุนไทย รวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละปีมีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ได้รับรางวัลมากขึ้น บริษัทที่มีคุณภาพมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกปี การประกาศผลรางวัล SET Awards 2016 ในปีนี้มีการประกาศรางวัลรวม 22 รางวัล โดยมีการเพิ่มรางวัลใหม่ 3 ประเภท ซึ่งที่น่าสนใจคือรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม สะท้อนให้เห็นว่าหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้

HealthTicket.co เว็บจองตั๋วท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สตาร์ทอัพดาวรุ่งจากเวทีออมสิน

ฉบับ Entrepreneur เป็นเรื่องการสร้างธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่มองหาโอกาสและความท้าทายอย่างไม่ย่อท้อ Healthticket.co เป็นเว็ปไซต์ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองคิวเข้ารับบริการและให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามารับบริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลในเมืองไทย รวมถึงบริการสปาและบริการด้านสุขภาพอื่นๆ

SET Awards 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดงาน SET Awards อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและยกระดับตลาดทุนไทย รวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละปีมีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ได้รับรางวัลมากขึ้น บริษัทที่มีคุณภาพมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกปี การประกาศผลรางวัล SET Awards 2016 ในปีนี้มีการประกาศรางวัลรวม 22 รางวัล โดยมีการเพิ่มรางวัลใหม่ 3 ประเภท ซึ่งที่น่าสนใจคือรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม สะท้อนให้เห็นว่าหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้

SET Awards 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดงาน SET Awards อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและยกระดับตลาดทุนไทย รวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละปีมีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ได้รับรางวัลมากขึ้น บริษัทที่มีคุณภาพมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกปี การประกาศผลรางวัล SET Awards 2016 ในปีนี้มีการประกาศรางวัลรวม 22 รางวัล โดยมีการเพิ่มรางวัลใหม่ 3 ประเภท ซึ่งที่น่าสนใจคือรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม สะท้อนให้เห็นว่าหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้

SET Awards 2016

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดงาน SET Awards อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและยกระดับตลาดทุนไทย รวมถึงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละปีมีบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ได้รับรางวัลมากขึ้น บริษัทที่มีคุณภาพมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกปี การประกาศผลรางวัล SET Awards 2016 ในปีนี้มีการประกาศรางวัลรวม 22 รางวัล โดยมีการเพิ่มรางวัลใหม่ 3 ประเภท ซึ่งที่น่าสนใจคือรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม สะท้อนให้เห็นว่าหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้

คอมเมนท์

นิตยสาร Money&Wealth ย้อนหลัง

เราขอแนะนำ

 • 0-2009-9988
  Ext.3061

 • สนใจลงโฆษณา กับทางเว็บไซต์
  Money Channel

 • 0-2009-9988
  Ext.3051-3054

 • แนะนำติชมรายการ ทางช่อง
  Money Channel

 • สมัครสมาชิก

 • เพื่อรับข่าวสารจาก จากทีมงาน
  Money Channel โดยเฉพาะ